15 vragen over bizarre verkiezingen in Zwolle

De ondernemers in de binnenstad van Zwolle zijn in de ban van verkiezingen. Er moet worden gestemd over een ZwolleFonds, een verplichte extra belasting waar voorzieningen van worden betaald. Maar de procedure voor de verkiezing rammelt aan alle kanten.

In Het Wijnhuis komen vanmiddag om 17.00 uur ondernemers samen die informatie kunnen krijgen over het ZwolleFonds. Wij hebben alvast een handige lijst van 15 vragen samengesteld voor iedereen die wil dat er in de stad van Thorbecke op een waardige manier verkiezingen worden gehouden.

 1. De voorstanders van het ZwolleFonds krijgen alle stembiljetten in handen. Vindt u dat een eerlijke gang van zaken?
 2. Gaat er ook een onafhankelijke instantie, zoals een notaris, mee de winkels in als deze voorstanders de stembiljetten afleveren bij álle stemgerechtigde ondernemers (van wie zij zomaar de adressen hebben gekregen)?
 3. Zo niet, hoe valt er dan te controleren dat de voorstanders de stembiljetten allemaal netjes bezorgen?
 4. Mogen de tegenstanders óók mee de winkels in om de stembiljetten af te leveren? Er wordt daar namelijk door de voorstanders een pleidooi gehouden om vóór het ZwolleFonds te stemmen. Dan zou het eerlijker zijn als tegenstanders ook hun argumenten op tafel mogen leggen.
 5. De voorstanders komen de stembiljetten ook weer ophalen. Sommige ondernemers in de binnenstad ervaren dat als intimiderend. Kunt u zich dat voorstellen?
 6. Als de voorstanders die biljetten hebben opgehaald, gaat er dan ook een onafhankelijke instantie mee zoals een notaris?
 7. Zo niet, kunt u zich voorstellen dat tegenstanders zich zorgen maken dat er fraude wordt gepleegd met de biljetten die worden opgehaald? Ze kunnen, zonder dat iemand het te weten komt, zo in de prullenbak worden gegooid. De voorstanders hebben bovendien ook bijna allemaal een (financieel) belang bij het slagen van het ZwolleFonds.
 8. Denkt u dat ze in de VS in opstand zouden komen als Donald Trump alle stembiljetten bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in handen krijgt en ze samen met zijn team persoonlijk komt afleveren en ook weer komt ophalen?
 9. Vindt u het raar dat een WOB-verzoek (Wet Openbaarheid Bestuur) van de tegenstanders van het ZwolleFonds meer dan een jaar op de plank is blijven liggen bij de gemeente en één dag voor het uitdelen van de stembiljetten is goedgekeurd?
 10. Hoe moeten tegenstanders een gelijkwaardige campagne voeren als ze na een jaar wachten eindelijk de adressen van alle ondernemers in de binnenstad hebben gekregen en slechts 24 uur de tijd hebben zich te verenigen?
 11. Vindt u het normaal dat de gemeente (zelf ook voorstander van het ZwolleFonds) een flyer in de envelop met het stembiljet voegt met uitleg?
 12. Bent u bereid om de tegenstanders van het ZwolleFonds de helft van de stembiljetten te geven, zodat zij ze ook kunnen uitdelen?
 13. De gemeente Zwolle trekt volgens de informatienota (aan de gemeenteraad gericht) samen op met de voorstanders van het ZwolleFonds. Vindt u dat een eerlijke gang van zaken? Zeker ook omdat er al financiële middelen zijn vrijgemaakt voor het proces van de totstandkoming van een ZwolleFonds?
 14. Vindt u het raar dat ondernemers op bijvoorbeeld de Grote Markt niet wilden meewerken aan een extra belasting op basis van een loopstromen onderzoek, maar nu wel verwachten van ondernemers aan de buitenkant van het centrum evenveel bij te dragen?
 15. Vindt u het ook een schande dat een stad als Zwolle, waar nota bene Thorbecke aan de wieg heeft gestaan van de democratie, op deze manier een verkiezing houdt?
Back to top button