Zwolle moet zo’n 2000 bomen kappen

Een groot aantal bomen in Zwolle is door essentaksterfte aangetast. Uit de recente inventarisatie blijkt dat tussen 1500 en 2000 essen dusdanig zijn aangetast dat noodkap van deze bomen in het najaar van 2017 en begin 2018 noodzakelijk is.

Al enkele jaren rukt de essentakkensterfte op in Europa en Nederland, een boomziekte die wordt veroorzaakt door een schimmel waarvoor tot op heden nog geen behandeling mogelijk is. De verspreiding van de ziekte via Polen en Duitsland naar Nederland wordt de laatste jaren in Zwolle gemonitord, waarbij terughoudend werd omgegaan met kap. Wanneer een derde van de boom door de ziekte is besmet, levert de boom een gevaar op voor de directe omgeving. Een deel van de zieke essen moet daarom al in het najaar van 2017 in verband met de veiligheid verwijderd worden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de essen aan de Middelweg en Boerendanserdijk.

Noodkap van bomen
Uit de inventarisatie die in de zomer van 2017 is uitgevoerd, blijkt dat tussen de 1500 en 2000 van de 9000 essen in Zwolle komend najaar en winter moeten worden gekapt om gevaarlijke situaties te voorkomen. Zwolle telt in totaal ongeveer 70.000 bomen. De kap van 1500 bomen zal dus goed zichtbaar zijn in de stad.

Ontwikkeling van de boomziekte
In het najaar van 2018 moeten naar verwachting nog eens 500 essen worden gekapt. Het daadwerkelijke aantal bomen dat in 2018 gekapt moet worden hangt af van de ontwikkeling van de ziekte. In het voorjaar van 2018 vindt de volgende inspectie plaats. De verwachting is dat uiteindelijk tussen 80 en 90 procent van de essen in een periode van vijftien jaar door Essentaksterte wordt aangetast en deze bomen de komende jaren gefaseerd vervangen moeten worden.

Herplant
De meeste bomen die worden gekapt, worden in de loop van 2018 weer herplant. Bij lanen zoals de Middelweg worden de bomen één op één vervangen, waarbij we soorten herplanten die minder kwetsbaar zijn voor ziektes. In bijvoorbeeld woonwijken zal sprake zijn van maatwerk. In 2018 worden circa 1500 bomen herplant.

Hergebruik vrijkomend hout
Bij de aanbesteding van de kap wil de gemeente het vrijgekomen hout zoveel mogelijk creatief en hoogwaardig hergebruiken, waar mogelijk binnen Zwolle gebruiken. Bijvoorbeeld voor het maken van producten of het opwekken van energie uit biomassa. Daarnaast wil de gemeente bij de werkzaamheden waar het kan mensen inzetten met een afstand tot de arbeidsmarkt.

[advpoll id=”61″ title=”Poll” width=”270″]

Back to top button