vrijdag , 1 maart 2024
Kinderen Zwolle dupe van bezuinigingen

2100 Zwolse kinderen groeien op in armoede

De armoede onder Zwolse kinderen neemt niet af. Zo’n 2.100 kinderen in de stad groeien op rond het sociaal minimum inkomen. Dat is 8 procent van alle kinderen in Zwolle, blijkt uit de recent gepubliceerde Armoedemonitor.

De meeste kinderen die in armoede opgroeien komen in Zwolle uit een eenoudergezin, 65 procent. Bij 40% van de kinderen in minimahuishoudens komt de ouder/verzorger uit een niet-westers land. In heel Zwolle is het aandeel kinderen met een niet-westerse ouder/ verzorger 10%, schrijven de onderzoekers in de Armoedemonitor.

Uit de nieuwe cijfers over 2019 blijkt dat er nauwelijks progressie zit in het terugdringen van armoede in de stad. Zwolle kent begin 2019 6.100 huishoudens die tenminste 1 jaar een inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum hebben. Vanaf 2011 is er een toename van minimahuishoudens – ook relatief gezien – zichtbaar. De toename landelijk deed zich voor tot 2014, in Zwolle bleef de groei tot 2016 voortzetten.

Lees hier het hele onderzoek.