250.000 euro extra voor kunst- en cultuursector in Zwolle

Het college van burgemeester en wethouders wil een financiële impuls geven aan de culturele sector in Zwolle. Het geld, in totaal 250.000 euro, is bestemd voor Zwolse culturele initiatieven, cultuurmakers en culturele zelfstandigen. Met het extra bedrag wil de gemeente het culturele leven in Zwolle weer op gang krijgen, zodat zij ook na de crisis kan blijven bijdragen aan de veerkracht en vitaliteit van de stad.

Het extra vrijgemaakte geld wordt op verschillende manieren ingezet. Zo komt er een extra aanvraagronde voor de bestaande regeling Cultuur & Kwaliteit. Bij deze regeling kunnen cultuurmakers een voorstel indienen voor de productie van bijvoorbeeld een voorstelling of een kunstobject. Ook de regeling Artpitch038 krijgt een impuls. Deze regeling is gericht op vernieuwing, innovatie en experiment. Samen met de Stadkamer wordt gekeken of er opdrachten voor cultuureducatie kunnen worden opgepakt.

Corona Zomervakantieplan
Tenslotte wordt een deel van de middelen ingezet voor het “Corona Zomervakantieplan”, zoals verwoord in een motie van de gemeenteraad die vorige week is aangenomen. Hiervoor worden cultuurmakers en organisaties uitgenodigd om zomervakantieactiviteiteiten te organiseren voor Zwolse kinderen en jongeren.

Back to top button