zaterdag , 30 september 2023

288 nieuwe sociale huurwoningen in Zwolle, op 6 locaties in de stad

De gemeente heeft met de Zwolse woningbouwcorporaties deltaWonen, SWZ en Openbaar Belang afgesproken om 288 sociale huurwoningen te realiseren in Zwolle. Het gaat om 200 flexwoningen verdeeld over vijf locaties in de stad. Daarnaast komen in het voormalige kantoorgebouw aan de Zwartewaterallee (nummer 14) 88 permanente appartementen.

De woningen komen bovenop de al geplande woningbouw. De gemeente en de corporaties willen hiermee de druk op de woningmarkt verminderen. In het tweede halfjaar wordt gestart met de eerste woningen, en de planning is erop gericht om alle woningen in 2024 op te leveren.

Flexwoningen

Flexwoningen zijn woningen die voor een periode van 10 tot 15 jaar op een locatie staan, waarna ze op een andere plek neergezet kunnen worden. Het zijn kleine duurzame woningen voor 1 tot 2 persoonshuishoudens die op zoek zijn naar woonruimte zoals studenten, starters en statushouders. Flexwoningen zijn zelfstandige woningen, dus elke woning heeft een eigen keuken en badkamer met toilet.

Locaties huurwoningen Zwolle

Gemeente en corporaties hebben samen de haalbaarheid van de 5 locaties voor het plaatsen van 200 flexwoningen (30-60 woningen per locatie) onderzocht. Het gaat om de locaties op de voormalige IJsselcentrale in Harculo (40), Oosterenk (60), Nijverheidstraat bij de Herberg (28), campus Windesheim (42) waar straks onder andere studenten op de campus kunnen gaan wonen en Scholtensteeg in Stadshagen (30). De flexwoningen hier maken deel uit van een grotere ontwikkeling aan de Scholtensteeg.

Zwartewaterallee 14

Verder gaat het om de transformatie van een kantoorgebouw (het voormalige kantoorgebouw aan de Zwartewaterallee 14) naar 88 permanente appartementen. Zwolle heeft hiervoor van het Rijk circa 3,5 miljoen euro ontvangen vanuit de Stimuleringsregeling flex- en transformatiewoningen. Om omwonenden en bedrijven in de omgeving van de locaties goed mee te nemen in het proces, worden/zijn er inloopbijeenkomsten georganiseerd om de plannen te bespreken.