30 km dijk tussen Zwolle en Dalfsen moet versterkt worden

30 kilometer dijk versterken tussen Dalfsen en Zwolle en bijdragen aan een klimaatbestendig Vechtdal. Dat is waar de waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Vechtstromen voor aan de lat staan. Het is onderdeel van de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

De komende drie jaar onderzoeken zij samen met bewoners, plaatselijke organisaties, bedrijven en overheden de best passende oplossing om in de toekomst droge voeten te houden in het Vechtdal. Publiek is van harte welkom hierover meer te horen tijdens startbijeenkomsten in Dalfsen, Zwolle en digitaal. Het project Veilige Vecht is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), de grootste dijkversterkingsoperatie sinds de Deltawerken.

Intensief proces
‘We staan aan het begin van een intensief proces om samen met bewoners, plaatselijke organisaties, bedrijven en overheden de best passende oplossing te vinden voor het versterken van de dijk. Want dat is de opgave die er ligt: de dijk versterken, zodat inwoners ook in de toekomst worden beschermd tegen overstromingen’, vertelt dagelijks bestuurslid Breun Breunissen (WDODelta).

Hierin werkt WDODelta nauw samen met Waterschap Vechtstromen. Dagelijks bestuurslid Wim Stegeman (Vechtstromen): ‘We kijken namelijk niet alleen naar de dijk tussen Dalfsen en Zwolle. Ook andere mogelijke maatregelen in het Vechtdal tot de Duitse grens nemen we mee in dit project. We noemen dit ook wel systeemmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan het tijdelijk parkeren van water in een gebied wanneer het hoogwater is. Want uit recent onderzoek blijkt dat die systeemmaatregelen ook kunnen bijdragen aan minder hoge waterstanden op de Vecht in extreme situaties. De combinatie met systeemmaatregelen kan zorgen dat de dijk op sommige punten misschien minder ingrijpend aangepakt gaat worden.’

Uitnodiging startbijeenkomst
Het project start met bijeenkomsten voor bewoners en geïnteresseerden op 15 september in Dalfsen, 16 september in Zwolle en 21 september online. Ga naar veiligevecht.wdodelta.nl voor praktische informatie en om u aan te melden voor een van de startbijeenkomsten.

Back to top button