3,5 miljoen euro extra voor fietsparkeren Spoorzone

Er moet in Zwolle een extra investering komen van 3,5 miljoen euro voor het fietsparkeren in het het Spoorzone-project. De kosten blijken veel hoger te liggen dan eerder werd gedacht.

Het hele gebied rondom het spoor wordt herontwikkeld, en wordt ook wel het project ‘Spoorzone’ genoemd. Voor het fietsparkeren hebben NS, ProRail, provincie en gemeente in 2015 overeenstemming bereikt over het eindbeeld. De volgende stap is de uitwerking van dat eindbeeld en het opstellen van een sluitende begroting met afspraken tussen de partijen over de investeringen en de exploitatie gedurende 10 jaar.

Duurder
Op basis van deze uitwerking kan de gemeente in de loop van 2016 een investeringsbesluit nemen over het fietsparkeren in de Spoorzone en kan de aanvraag voor 50% cofinanciering bij het ministerie worden gedaan. Het eindbeeld valt echter duurder uit dan in 2013 was voorzien. Dit vraagt om een extra investering van 3,5 miljoen euro, valt te lezen in de Perspectiefnota, een beleidsstuk dat naar de toekomst van de stad kijkt.

Back to top button