Voorstel: 70 km/u op alle Zwolse ringwegen

De VVD en ChristenUnie willen dat er op alle Zwolse ringwegen 70 km/u mag worden gereden. Dat voorstel doen ze vandaag tijdens de behandeling van de begroting over 2018.

Volgends de twee partijen zijn er nu verschillende maximumsnelheden op de Zwolse ring en zou het overzichtelijker zijn als er één snelheid wordt aangehouden: 70 km/u. Ze willen dat het college met een voorstel komt het idee uit te werken. ‘Het uitgangspunt moet 70 km/u op de gehele ring zijn en het college moet in kaart brengen welke (infrastructurele) aanpassingen daar voor nodig zijn, bijvoorbeeld in het kader van doorstroming, gelijkvloerse kruisingen en verkeersveiligheid.’

Back to top button