Aanpak N35 bij Wijthmen-Nijverdal gaat niet door, ondanks belofte minister

De aanpak van de N35 Wijthmen-Nijverdal gaat wat de minister Harbers (I&W) betreft ‘on hold’ en de eerder toegezegde financiering is niet langer beschikbaar. De provincie Overijssel, Regio Zwolle en Twente Board zijn teleurgesteld over het besluit van het Rijk om niet te investeren in nieuwe wegenprojecten, ondanks eerdere afspraken die hierover zijn gemaakt.

De minister liet weten de aanpak van nieuwe wegenprojecten te willen pauzeren en te focussen op onderhoud van infrastructuur, zoals wegen, bruggen en sluizen. Volgens de regio zijn beide noodzakelijk voor een goede bereikbaarheid en leefbaarheid. Zeker met de grote woningbouwopgave in Overijssel.

Stikstof
Gedeputeerde Bert Boerman heeft begrip voor de gevolgen van stikstof, prijsstijgingen en capaciteitstekort. ‘Maar’, zo bepleit hij, ‘het kan toch niet zo zijn dat eerder gemaakte afspraken zonder toekomstperspectief on hold worden gezet. De N35 bijvoorbeeld: een belangrijke verkeersader tussen de twee economische topregio’s Zwolle en Twente. Verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid op deze weg staat al jarenlang hoog op de agenda. Niet alleen in Overijssel, ook is er een bijna Kamerbrede steun voor een snelle aanpak van deze weg. Met een flinke cofinanciering van de provincie Overijssel van 100 miljoen euro zijn er ruim twee jaar geleden afspraken gemaakt over de aanpak van de N35. Dat de minister gedane toezeggingen nu terugdraait is voor de provincie Overijssel onbegrijpelijk.’.

N35 Kampen
Projecten in het kader van verkeersveiligheid of projecten die al in de realisatiefase zitten gaan wel door. Dit betekent dat de verbredingen op de N50 (Kampen-Zuid – Kampen) en de N35 Wierden-Nijverdal doorgaan, net als de planstudie N35 knooppunt Raalte. Ook de planvoorbereiding van de fysieke rijbaanscheiding op de N50 Kampen-Ramspol en de N36 gaat door, ondanks dat het budget niet toereikend is.

Back to top button