Aanslag gemeentelijke belastingen op de mat

GBLT ZwolleDe inwoners van Zwolle hebben vandaag het aanslagbiljet voor de gemeente- en waterschapsbelasting van GBLT gekregen. Zowel de belasting voor gemeente als voor waterschap staan, waar mogelijk, op één biljet.

Zwollenaren die willen weten hoeveel het jaarlijks scheelt wanneer hun WOZ-waarde verandert kunnen de lokale lastenmeter raadplegen. Met deze tool kunnen inwoners en bedrijven voor zichzelf zien wat een wijziging van de woonlasten voor gevolgen heeft voor de gemeentelijke belastingen. Daarnaast kunnen deze woonlasten vergeleken worden met andere (regio)gemeenten. Deze tool is alleen bedoeld om inzicht te krijgen, men kan via deze tool geen invloed uitoefenen op hun WOZ-waarde. Eventueel bezwaar kan men via de normale bezwaarprocedure, zoals vermeld op het aanslagbiljet, indienen. De lokale lastenmeter is te vinden op https://www.zwolle.nl/woonlastenmeter

WOZ-waarde huurwoningen op aanslagbiljet
Vanaf 1 oktober 2015 is een nieuwe Woningwaarderingsstelsel in werking getreden. Dit nieuwe stelsel zorgt dat de maximale huurprijs van zelfstandige sociale woningen wordt beinvloed door de hoogte van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde van de woning telt voor 25% mee in deze berekening en staat daarom op de belastingaanslag 2016. Meer informatie staat op www.gblt.nl

Eerder kwam wethouder Jan Brink onder druk te staan door de chaos bij het belastingkantoor GBLT.

Back to top button