Actie voor behoud bibliotheken in Zwolse wijken

De Zwolse SP begint een campagne voor het openhouden van de bibliotheekfilialen in Zwolle-Zuid, Stadshagen en de Aa-landen. De partij is het oneens met het voorstel van het college om deze te sluiten. De komende weken worden onder andere handtekeningen opgehaald bij de filialen.

Het Zwolse college van burgemeester en wethouders heeft onlangs voorgesteld om de drie bibliotheekfilialen te sluiten. De SP vindt dit een zeer onverstandig voorstel. 75% van alle uitleningen van de bibliotheek in Zwolle vindt plaats in de filialen buiten het centrum. De SP is dan ook bang dat sluiting zal leiden tot een grote afname van het aantal bibliotheekbezoekers, terwijl juist de Zwolse bibliotheek altijd stabiele ledenaantallen heeft gehad.

De Zwolse filialen worden ontzettend veel gebruikt: niet alleen om boeken te lenen en te lezen, maar ook voor allerlei sociale activiteiten in de wijken.’

De SP begint met een handtekeningenactie. De komende weken zullen SP-leden bij bibliotheekfilialen staan om handtekeningen op te halen. Daarnaast kan er digitaal getekend worden op www.zwolle.sp.nl. Hiermee sluit de SP zich aan bij al bestaande acties om handtekeningen op te halen om sluiting te voorkomen.

SP-raadslid Koen van Baal: ‘De Zwolse filialen worden ontzettend veel gebruikt: niet alleen om boeken te lenen en te lezen, maar ook voor allerlei sociale activiteiten in de wijken. Ik woon zelf in Zwolle-Zuid en zie hoeveel het behoud van de bibliotheek daar leeft. En kijk naar Stadshagen: moet de jongste wijk van Nederland straks zonder buurtbibliotheek voor de kinderen zitten? Bibliotheken zorgen dat kennis en cultuur toegankelijk blijven voor jong en oud. Dat mogen we niet verloren laten gaan.’

Foto: Moqub | Flickr

Back to top button