Adviesorgaan veegt vloer aan met handelwijze gemeente

De participatieraad heeft geen goed woord over voor de manier waarop het Zwolse college van B & W de bezuinigingen op het sociaal domein erheen probeert te drukken. ‘Wij zijn ontstemd dat bij een nota die moet aanzetten tot transformatie in het sociaal domein geen burgers, cliënten en cliëntenorganisaties en mantelzorgers betrokken zijn.’

De coalitie van PvdA, D66, ChristenUnie en VVD wil de komende jaren tientallen miljoenen euro’s bezuinigen op het sociaal domein in Zwolle. De Participatieraad is een belangrijk adviesorgaan voor de gemeente en heeft de voorgestelde plannen inmiddels beoordeeld. Daarin laat zij weten zéér ontstemd te zijn over de manier waarop het college te werk is gegaan.

Burgerparticipatie
Volgens de Participatieraad is er geen overleg geweest met burgers, cliënten en cliëntenorganisaties en mantelzorgers. ‘Hoewel u burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft staan, is hier bij de voorbereiding en het opstellen van deze nota volledig aan voorbij gegaan. Transformeren begint met het betrekken van alle betrokken partijen en zeker ook de inwoners die het aangaat. We hadden graag gezien dat u vooraf burgerparticipatie gericht ingezet had en dat de nota daarmee doorspekt was. Een eerste duidelijke stap op weg naar transformatie’, schrijft het adviesorgaan in een brief.

Geen duidelijke visie
Volgens de Participatieraad is er ook geen duidelijke visie binnen de plannen. ‘U benadrukt sterk mogelijke (komende) bezuinigingen. Er zit een tegenstrijdigheid tussen bezuinigingen enerzijds en transformatie en innovatie anderzijds. We vragen u aandacht te besteden aan het in balans brengen van beide aspecten en duidelijk te maken wat u wilt bereiken en hoe u dit wilt doen (bezuiniging of transformatie). Aan het thema jeugd wordt, verspreid door de nota, disproportioneel veel aandacht besteed, zonder duidelijke visie op transformatie daarin.’

Taalgebruik
Ook het taalgebruik in de nota zorgt er volgens de Participatieraad voor dat de afstand met de gewone burgers groot blijft. ‘In de nota zitten veel herhalingen en er worden veel woorden gebruikt. Het kan naar ons inzicht meer to the point wat ook de leesbaarheid van de nota ten goede komt. En hoewel de opbouw van elk hoofdstuk min of meer dezelfde is, verschilt de stijl en de invalshoek van waaruit elk hoofdstuk geschreven wordt. Sowieso is het nodig, op het moment dat de inwoners van Zwolle geïnformeerd en/of betrokken worden, andere taal te gebruiken. We adviseren u een goed communicatietraject op te zetten. Komt er een Uitvoeringsplan bij de nota en zo ja, wanneer? Hoe en wanneer worden inwoners van Zwolle betrokken? De Participatieraad wil u daarover graag adviseren. Het verdient aanbeveling in de nota meer rekening te houden met de diversiteit en de achtergrond van mensen, zoals vluchtelingen, statushouders en mensen met een niet Westerse achtergrond.’

Gemeente erkent fouten
Het stadsbestuur van Zwolle vindt ook dat er fouten zijn gemaakt. ‘Wij erkennen dat het betrekken van de Participatieraad bij de totstandkoming van de nota beter uitgevoerd had moeten worden. Voorafgaand aan besluitvorming in het college had de Participatieraad om advies gevraagd moeten worden in plaats van achteraf. Ook is de nota in zijn huidige vorm niet met partijen besproken, mede veroorzaakt door de grote tijdsdruk waaronder de nota tot stand is gekomen.’

  • Lees de brief van de Participatieraad HIER.
  • Lees de nota over de keiharde bezuinigingen op het sociaal domein in Zwolle HIER.

[advpoll id=”45″ title=”Peiling” width=”270″]

Back to top button