zaterdag , 2 december 2023
Noordereiland

Afkoopregeling parkeren in Zwolle afgeschaft

De afkoopregeling voor parkeren wordt afgeschaft. Ondernemers die zich in de binnenstad (of de schil) vestigen hoeven parkeerplaatsen niet langer af te kopen als ze daar zelf niet op eigen terrein in kunnen voorzien.

Het college verwacht dat met het afschaffen van de regeling nieuwe initiatieven gemakkelijker gerealiseerd kunnen worden en dat daarmee het economisch functioneren van de stad vergroot wordt.

Altijd plaats
De afgelopen periode is geconstateerd dat de afkoopregeling belemmerend werkt voor nieuwe initiatieven in de stad. Onder andere door online aankopen neemt de leegstand van bestaande winkels toe en loopt het aantal initiatieven voor nieuwbouw van winkels achteruit.  Tegelijkertijd blijkt dat er op piekmomenten (koopavond en zaterdag) nog voldoende parkeerplekken beschikbaar zijn.

Investering
De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd in het vergroten van het aantal parkeerplaatsen, onder andere door het beter benutten van de bestaande parkeervoorzieningen, het dubbelgebruik van parkeerplekken en het gedifferentieerd parkeertarief. Bovendien is de parkeervraag gestabiliseerd.

De huidige afkoopregeling bestaat sinds 1997. In die tijd was er sprake van sterk groeiende automobiliteit waardoor extra behoefte was aan parkeeraccommodaties. De gemeente Zwolle nam bij de afkoop van parkeerplekken de plicht om parkeerruimte te realiseren over van de initiatiefnemer.