Alarm om droogte, hier mag u geen water meer uit sloten halen

Vanwege de aanhoudende droogte gaat met ingang vanaf 17:00 uur vandaag (maandag) een verbod in op het onttrekken van oppervlaktewater. Het gaat om de wateraanvoergebieden Twentekanalen en Staphorst en Nieuwleusen.

Als bij langdurige droogte in sloten en beken het waterpeil zakt kan het waterschap verbieden om water uit sloten, weteringen en kanalen te halen om bijvoorbeeld grond voor landbouw te beregenen.

Op dit moment geldt er een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater voor gras en mais (inclusief sportvelden) en akkerbouwgewassen in de wateraanvoergebieden Twentekanalen en Staphorst-Nieuwleusen. Bekijk hier kaart voor het exacte gebied.

Aanhoudende droogte
Om verdere daling van het waterpeil te voorkomen en voldoende watervoorraad te behouden voor de warme en droge periode die nog komt, kan een onttrekkingsverbod worden ingevoerd. Door aanhoudende droogte en lage waterstanden is er kans op schade aan oevers en kades. Daarnaast kan door de hoge temperaturen verslechtering van de waterkwaliteit plaatsvinden. Hierdoor bevat het water minder zuurstof en dat is dodelijk voor planten en dieren.

Back to top button