Allemaal aan de ketting bij de ChristenUnie

De roep om zondagsopenstelling van winkels in Zwolle zwelt steeds meer aan. Toch geeft de coalitie (ChristenUnie, D66, VVD en PvdA) geen krimp. Maar wat hadden deze partijen de burgers eigenlijk beloofd vóór de verkiezingen in 2014?

Een petitie van burgers helpt niet, evenmin als een oproep van de grote ondernemers in Zwolle. De winkels blijven zondags in de stad veelal dicht. Ook supermarkten in Zwolle kunnen een nieuwe regeling vergeten, zolang de coalitiepartijen de baas zijn over de stad, en dat duurt nog tot 2018. Het levert elke zondag foto’s via social media op van ellenlange wachtrijen voor de kassa’s van de paar winkels/supermarkten die volgens de huidige afspraken wél open mogen.

Lange rijen
Behalve de lange rijen, is er ook groeiende onvrede bij veel Zwollenaren dat hun wensen niet gehoord worden. Iedere poll, bij elk lokaal medium – ZwolleNu, de Stentor, Weblog Zwolle – wijst immers uit dat burgers willen dat de winkels op zondag open gaan om in een groeiende behoefte te voorzien. Tijdens het debat dat eerder werd gehouden hielden de coalitiepartijen de rijen gesloten. D66, VVD en PvdA merkten op dat zij een afspraak hadden gemaakt met de ChristenUnie die, niet verwonderlijk, de zondag als ‘geschenk van De Schepper’ ziet.

Maar welke afspraken hadden deze drie partijen met de Zwolse burgers gemaakt tijdens hun verkiezingscampagne in 2014. We pakten hun teksten er nog eens bij.

Supermarkt zondag Zwolle

D66
D66 was duidelijk in de boodschap naar de Zwolse burger. Vrije horecatijden en uitbreiding van de openstelling van winkels, bijvoorbeeld op zondag, staat duidelijk in het programma. ‘Mensen bepalen immers zelf wanneer zij de stad in willen, en de ondernemer bepaalt zelf wanneer hij of zij open wil zijn. D66 gaat voor een bruisende stad waarin ruimte is om te leven en te ondernemen.’

PvdA
Ook de Partij van de Arbeid was klip en klaar in haar belofte naar de Zwolse kiezer, zo laten ze tijdens hun campagne in 2014 weten. ‘De winkels in de binnenstad zijn nu op een beperkt aantal zondagen per jaar open. En een beperkt aantal supermarkten in de wijken is elke zondag open. De PvdA verwacht dat zowel inwoners van Zwolle als ondernemers graag gebruik maken van een ruimere zondagsopenstelling voor winkels. Dat bekijken we en als blijkt dat die behoefte er is, dan wil de PvdA de zondagsopenstelling in de binnenstad verruimen en de openstelling van supermarkten op zondag voor de hele stad regelen.’

VVD
Van alle partijen was de VVD nog het sterkst in hun bewoordingen. De zondagopensteling was hét speerpunt van de liberale campagne (net als de Knip in Stadshagen de verkiezingen daarvoor). Ondernemers konden rekenen op de VVD, en daar hoorden open winkels op zondag uiteraard bij. ZONDAG IS ZWOLLE OOK OPEN, staat er in kapitalen te lezen in het VVD-verkiezingsprogramma. ‘Alle supermarkten (dus niet slechts een kleine selectie) mogen ’s zondags open, ondernemers beslissen zelf over hun openstelling, zoals ’s avonds of op zondag. In unieke gevallen moet binnen 48 uur via een spoedprocedure een vergunning kunnen worden afgegeven.’

Eenmaal aan de onderhandelingstafel voor de collegebesprekingen bleef er niets van de beloftes over dit thema over van de drie coalitiepartijen. De ChristenUnie kreeg haar zin, zondag bleef vooral een rustdag, of de meerderheid van de Zwolse burgers het nu leuk vond of niet. Tijdens een debat hierover wezen de drie partijen naar de ChristenUnie als grootste partij in het college, en dus was het logisch dat het trio luisterde naar de wens van de christenen. PvdA-fractievoorzitter Eefke Meijerink: ‘De PvdA heeft een mooie verkiezingsuitslag behaald, maar de ChristenUnie nóg mooier.’ De VVD maakte het zelfs zo bont tijdens dat debat dat het de initiatiefnemer van een e-petitie schoffeerde.

Maar hoe is de verdeling van de zetels eigenlijk in het college? Is die van die mate dat de ChristenUnie zó bepalend in Zwolle mag zijn? De drie partijen die de Zwolse burgers een zondagsopenstelling beloofden hebben 16 zetels (PvdA 6, D66 5, VVD 5), terwijl de ChristenUnie 8 zetels heeft overgehouden aan de verkiezingen, slechts 33 procent van het totaal aantal zetels van de collegepartijen. En dus verbazen meer en meer Zwollenaren zich hoe het komt dat een minderheid het voor het zeggen heeft over een thema dat zoveel burgers bezig houdt. De vraag is: blijft die verbazing in het geheugen staan tot 2018, als we weer de gang naar de stembus kunnen maken?

Back to top button