Waanders vreest voor sluiting boekwinkel

Tijdens een debat over de leegstand van de binnenstad vertelde een geëmotioneerde Wim Waanders dat hij vreest dat zijn boekwinkel Waanders In de Broeren moet sluiten. De ondernemer had zelf ook oplossingen voor de leegstaande panden in zijn omgeving. Zo denkt hij dat een vershal met etenswaren – zoals in Rotterdam – een goed idee zou zijn.

De leegstand op het plein vóór de boekwinkel Waanders In de Broeren en bij de Weeshuisstraat is dermate ernstig dat Wim Waanders denkt dat hij zal moeten toezien dat zijn boekwinkel in de Broerenkerk moet sluiten. ‘De teruggang is niet gering. Als dit de lijn wordt, ben ik bang dat ik bij leven moet meemaken dat de deur van de Broerenkerk voor Waanders weer gesloten gaat worden.’

Werkelijkheid
Tijdens de raadsvergadering spraken allerlei stakeholders over de leegstand in het gebied van de Broerenkerk en de Weeshuisstraat. ‘Ik betreur het dat ik hier sta’, vertelde Wim Waanders. ‘Met mijn initiatief voor een boekwinkel in de Broerenkerk anticipeerde ik al op de ontwikkelingen die in de Zwolse binnenstad zou plaatsvinden. Mijn verwachting was dat mijn besluit voor vele positieve gevolgen zou zorgen. De werkelijkheid is anders’, liet hij geëmotioneerd weten.

leegstand3_1
Leegstand bij de Weeshuisstraat.
leegstand3_3
Leegstand bij het Broerenkwartier.
leegstandzwolle3_2
Leegstand bij het Broerenkwartier.

Waanders opperde zelf ook ideeën om de leegstand in de buurt van zijn winkel op te lossen. Zo liet hij een schets maken door een architectenbureau, waarin een overdekte passage moet komen met bijvoorbeeld een vershal, die vooral in Rotterdam populair is. Op de bovenste verdiepingen zouden dan woningen kunnen komen.

De versmarkt in Rotterdam.
De versmarkt in Rotterdam.

Vastgoed-eigenaren
Uit de rondvraag in de raad bleek ook dat het vooral de vastgoedeigenaren zijn die in het verleden nauwelijks wilden meebewegen in een poging om tot een oplossing te komen. Martijn van Beek – van Van Beek lederwaren – vertelt dat die vastgoedeigenaren nu wél moeten bewegen. ‘Want als zijn dwars blijven liggen, gebeurt er nog niks.’

Dwang
Wethouder René de Heer zal over vier weken met een plan van aanpak komen, maar waarschuwde alvast dat hij naar oplossingen wil zoeken. Als het niet rechtsom kan, dan linksom. ‘Als er partijen zijn die niet mee willen gaan, moeten we zoeken naar een vorm van dwang, hoewel dat wel de laatste mogelijkheid is.’


Back to top button