woensdag , 28 februari 2024
Protest bezuinigingen thuiszorg

Angst voor kille, commerciële thuiszorg in Zwolle

Sandra Drost
SP-raadslid Sandra Drost.

De Zwolse SP is ontevreden over het voorstel van het college over de nieuwe uitvoering van hulp bij het huishouden in het kader van de WMO. De partij ziet grote gevaren in het door commerciële zorgorganisaties laten beslissen hoeveel zorg iemand nodig heeft. Volgens de SP zou de zorgvraag hierbij centraal moeten staan, niet het beschikbare budget.

De gemeenteraad spreekt vanavond over de invulling van de thuiszorg in het kader van de nieuwe WMO. Door de bezuinigingen van het kabinet verdwijnt 40% van het beschikbare budget, en heeft Zwolle 3,5 miljoen minder om uit te geven aan thuiszorg. Het college stelt voor om thuiszorgorganisaties een standaard bedrag te geven per cliënt, en hen dan zelf te laten invullen hoeveel zorg deze nodig heeft. Daarmee zal echter het beschikbare budget leidend worden voor het aantal uren thuiszorg, en niet de zorgvraag.

Kwetsbare posities
De SP is bang dat thuisorganisaties uit financieel oogpunt steeds zullen aandringen op zo min mogelijk uren zorg. Dit plaatst cliënten, die dikwijls van hoge leeftijd zijn, in een kwetsbare positie. Zij kunnen immers gemakkelijk onder druk gezet worden om akkoord te gaan met minder zorguren dan noodzakelijk. Wat de SP betreft zou indicatie van het aantal benodigde uren altijd door een medisch professional moeten gebeuren, bijvoorbeeld door een wijkverpleegkundige.

Kille urenberekening
SP-raadslid Sandra Drost: ‘Op deze manier wordt de thuiszorg een kille commerciële urenberekening. Niet de zorg die mensen nodig hebben staat centraal, maar het beschikbare budget van thuiszorgorganisaties. Staatssecretaris Van Rijn en zijn PvdA hebben jarenlang geroepen dat er geen “stopwatchzorg” moet komen, maar dat is precies wat we in Zwolle gaan invoeren.’