Armoede in Zwolle stijgt snel

De armoedecijfers in Zwolle blijven stijgen. Het percentage burgers dat van het sociaal minimum moet rondkomen stijgt in de Overijsselse hoofdstad harder dan het gemiddelde van Nederland. Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede daalt niet in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit de Armoedemonitor van 2018.

Zwolle kent begin 2018 liefst 6.400 huishoudens die tenminste 1 jaar een inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum hebben. In de laatste drie jaar betekent dit een toename van 500 huishoudens met een minimuminkomen. De stijging in Zwolle ligt hoger dan het landelijk gemiddelde, terwijl de stad eerder altijd ónder het nationale gemiddelde bleef. In Zwolle is de groei van 10,2% in 2011 naar 11,8% in 2018. Het landelijk aandeel minima liep op van 10,4% in 2011 naar 11,2% in 2018.

82% van alle minimahuishoudens in Zwolle is eenpersoonshuishouden of eenoudergezin. Voor alle huishoudens in Zwolle is dit 42%.

Armoede Zwolle

Niet Westerse-achtergrond
Bij de grootste groep minimahuishoudens (69%) is de hoofdkostwinner een persoon zonder migratieachtergrond. Bij alle Zwolse huishoudens is dit aandeel 86%. Personen zonder migratieachtergrond zijn ondervertegenwoordigd onder de minimahuishoudens. Bij de minimahuishoudens met een niet-westerse migratieachtergrond is dit beeld omgekeerd: 30% van de minimahuishoudens behoort tot deze groep, terwijl deze groep onder alle Zwolse huishoudens slechts 7% vormt.
Armoede Zwolle

Ruim één op de drie minimahuishoudens in Zwolle woont in Diezerpoort of Holtenbroek. Van alle Zwolse huishoudens woont nog geen 20% in deze twee wijken. Er wonen hier dus relatief veel minimahuishoudens. In bijvoorbeeld Stadshagen en Schelle wonen relatief weinig minimahuishoudens.

Kijk hier voor de complete Armoedemonitor van Zwolle.

Back to top button