Asielzoekers helpen bij hondenshow in IJsselhallen

Vluchtelingen IJsselhallen
Asielzoekers arriveren in de IJsselhallen.

De asielzoekers die in de IJsselhallen verblijven hebben de handen uit de mouwen gestoken. Ze hebben meegeholpen bij de inrichting van de hondenshow die dit weekend in Zwolle plaatshad.

Die hondenshow moest rigoureus worden veranderd, omdat de 3.000 viervoeters en hun baasjes opeens 3000 m2 oppervlakte minder ruimte hadden wegens de plotselinge komst van de vluchtelingen in de IJsselhallen. Dus moest er, volgens De Stentor, bergen werk worden verzet om de show alsnog in goede banen te leiden. Een deel van dat werk werd door de vluchtelingen voor hun rekening genomen.

Ook wordt er vermoed dat de asielzoekers voor extra publiciteit hebben gezorgd, waardoor het bezoekersaantal van de hondenshow vandaag rond de 4.000 lag. Zaterdag waren dat er ongeveer 1.500 minder.

Voor de liefhebbers: winnaar van de show werd een Wearded Collie, luisterend naar de naam Weardie Connections Kenji.

Back to top button