‘Auto’s, scooters en brommers verbieden in binnenstad’

In de toekomst moet de binnenstad van Zwolle autoluw blijven, ook is er geen plek meer voor scooters en brommers. Dat betoogt D66 vandaag tijdens het zogenoemde ‘voorjaarsmoment’ in de gemeenteraad. De fractie dient samen met GroenLinks een motie in.

‘Ten eerste heeft de coronacrisis helder gemaakt dat de inrichting van de publieke ruimte van groot belang is voor de vrijheid en gezondheid van de Zwollenaren’, zegt D66-fractievoorzitter Sonja Paauw. ‘Als we niet ver weg kunnen omdat een virus ons bedreigt, is het belangrijk dat er dichtbij ontmoeting, ontspanning en ook verrassing en prikkeling is. Dat we dichtbij ruimte hebben om te spelen en te sporten. Dat betekent dat we in de wijken veel groen en voorzieningen nodig hebben, dat je er veilig en gezond kunt fietsen en wandelen, dat er plekken zijn om op een kleinschalige manier optredens te kunnen geven, dat er plekken zijn waar je elkaar kunt ontmoeten zoals pleinen. Plekken voor iedereen. Dus niet alleen voor mensen met een goed gevulde portemonnee, zoals nu in de binnenstad het geval lijkt te zijn. Want, je kunt er bijna niet meer verblijven zonder op een terras te moeten zitten en dus je portemonnee te moeten trekken.’

Terrassen
D66 dient samen met GroenLinks een motie in om gemotoriseerd verkeer uit de binnenstad te weren. Paauw: ‘We zien dat auto’s door de coronacrisis geweerd worden uit de binnenstad met als belangrijkste argument het belang van de horecaondernemers. Zij hebben dan meer ruimte voor terrassen. D66 ziet echter meer belangen dan die van de ondernemers en pleit daarom al jaren voor een autoluwe binnenstad. Wat ons betreft blijft de binnenstad dus ook in de toekomst autoluw. En niet alleen autoluw, maar in het kader van fijnstof, gezonde longen die we nu heel hard nodig hebben, veiligheid en de terugdringing van fossiele brandstoffen ook scooter en brommervrij. Hiervoor dienen wij samen met GroenLinks een motie in waarin we het college vragen hiervoor een plan van aanpak voor te bereiden.”

Een reactie

  1. En in hoeverre wordt er nog rekening gehouden met mensen met een beperking? Hier lees ik niets over.

Back to top button