‘Bedrijventerreinen in Zwolle omvormen tot woonwijken’

De fractie van D66 in Zwolle wil dat huidige bedrijventerreinen in Zwolle plaats maken voor gebieden waar inwoners kunnen wonen en recreëren. Dat stelt de partij vanavond in een debat over de zogenoemde ‘Omgevingsvisie’, waarin een doorkijk wordt gegeven in de toekomst van de stad.

D66 is verbaasd dat bedrijventerreinen geen wezenlijk deel uitmaken van deze visie en vraagt het college om onderzoek te doen naar opwaardering van deze terreinen. ‘De Zwolse bedrijventerreinen – die ontzettend veel ruimte innemen- zijn niet altijd logisch gelegen’, stelt fractievoorzitter Sonja Paauw. ‘Je kunt Zwolle niet bereiken zonder langs een bedrijventerrein te komen en dat is vanuit kwalitatief opzicht geen visitekaartje voor de stad. De Marslanden ligt bijvoorbeeld bijna tegen het Wezenlanden park aan, en Voorsterpoort ligt tussen Stadshagen/Westenholte en de rest van de stad.’

Obstakels
Volgens D66 zijn bedrijventerreinen op dit moment obstakels voor inwoners als het gaat om bereikbaarheid en is het logischer een bedrijventerrein om te vormen naar een plek waar je ook kunt wonen en recreëren. ‘Dat zou de kwaliteit van Zwolle ten goede komen en voorkomt dat we wellicht een nieuwe woonwijk in onze groene stadsranden moeten bouwen.’ D66 vraagt het college om deze denkrichting op te nemen in de visie en te starten met gesprekken en onderzoek naar mogelijkheden.

Back to top button