Begin met complete renovatie van Gasthuisplein

De gemeente Zwolle werkt van maandag 16 januari tot eind april aan de herinrichting van het Gasthuisplein. De werkzaamheden veroorzaken deels  hinder voor het verkeer. Omleidingen worden ter plaatse aangegeven. Aanliggende winkels en horeca blijven bereikbaar.

Het Gasthuisplein wordt volledig heringericht. De rijbaan, trottoirs en terrassen krijgen nieuwe bestrating en het aantal fietsparkeerplaatsen wordt uitgebreid. De platanen op het plein verhuizen naar locaties elders in de stad. Zij worden vervangen door nieuw groen.
Gevolgen voor het verkeer
In de periode van maandag 6 tot en met vrijdag 10 februari is het Gasthuisplein volledig afgesloten en wordt een omleiding ingesteld. Verkeer met de bestemming Nieuwe Markt rijdt dan via de Nieuwe Havenbrug.

Gasthuisplein

Gasthuisplein

Back to top button