‘Besluit wethouder Vedelaar over Welzorg is bedroevend’

Net als de SP eist de fractie van Swollwacht opheldering van wethouder Nelleke Vedelaar (PvdA) over het verlengen van het contract met Welzorg. ‘Dit is buitengewoon bedroevend.’

De fractie van Swollwacht heeft met ontzetting kennis genomen van het bericht dat het College van B&W, in tegenstelling tot hetgeen is toegezegd, het contract met Welzorg wil verlengen tot 2018. ‘Wij vinden het buitengewoon bedroevend dat er bij de vele mensen, die afhankelijk zijn van de dienstverlening van Welzorg de verwachting is gewekt dat hun klachten serieus zijn genomen, en dat verbetering van de dienstverlening in zicht is. Deze mensen hadden erop moeten kunnen vertrouwen dat het College van B&W staat voor wat zij zegt en dat waarmaakt’, aldus raadslid Silvia Bruggenkamp.

Wachttijden van meer dan 70 weken
Welzorg staat al veel langer ter discussie, ook bij Zwolse cliënten. Sommige van hen zitten met de handen in het haar over de bedroevende dienstverlening. Er zijn zelfs wachttijden van meer dan 70 weken over de bestelling van een scootmobiel. Ook het college vertelde eerder dat ze de werkwijze van Welzorg zat was en het contract zou beëindigen na de looptijd ervan. Nu heeft wethouder Vedelaar echter besloten de verbintenis met negen maanden te verlengen.

Swollwacht wil het volgende weten van het Zwolse stadsbestuur:

  • Is het College niet veel te snel geweest met haar uitlating het contract met Welzorg niet te verlengen? Heeft zij zich wel goed voorbereid en is zij wel bekend met de regels die gelden rondom aanbestedingsvraagstukken?
  • Hoe gaat het College reageren richting de mensen, die zo benadeeld zijn door de dienstverlening van Welzorg?
  • Welke garanties geeft het College, dat de dienstverlening vanaf dit moment, wel naar behoren gaat verlopen?
Back to top button