zondag , 25 februari 2024

Bestuurder schetst onthutsend beeld van zorg in Zwolle

Wybren Bakker
Wybren Bakker

Wybren Bakker onthult hoe de nieuwe pilot van Achmea in Zwolle een wig drijft tussen zorgverleners. De bestuursvoorzitter van Zorgcentrum Het Zand schetst een onthutsend beeld over de manier waarop er nu gewerkt wordt. ‘Concurrenten maken cliënten bang dat ze geen zorg meer krijgen.’

Het is inmiddels een publiek geheim dat de pilot van Achmea in Zwolle diepe sporen achterlaat. In de nieuwe opzet wordt per wijk één organisatie (degene die de laagste prijs heeft) als voorkeursaanbieder van wijkverpleging geselecteerd. Bakker schetst een onthutsend beeld over de realiteit.

Afbraak
‘De pilot die Zilveren Kruis/Achmea onder andere in Zwolle uitvoert door wijkgericht verpleging en verzorging via aanbesteding te gunnen aan de zorgaanbieder die de laagste prijs offreert, leidt tot afbraak van wat ooit collegiale samenwerking was en beperkt de Zwolse burgers extreem in hun vrijheidskeuze’, zegt Bakker. Volgens hem was er evenwicht in de situatie vóór de pilot. ‘Niemand leek ontevreden. O ja, de verzekeraar, die bedacht een pilot. De gevolgen zijn enorm.’

Bang maken
De concurrentie tussen zorgaanbieders is op dit moment keihard, oordeelt Bakker. Hij geeft tal van voorbeelden. ‘Spontaan zonder overleg in een locatie van een collega folders uitdelen aan cliënten; mensen benaderen en hen aanspreken om nu over te stappen naar een collega aanbieder; mensen bang maken dat ze straks geen zorg krijgen. Ik hoorde zelfs signalen dat de ene partij wel de niet-gegunde locatie wil overnemen. Ik zie collega bestuurders die elkaar de tent uitvechten voor markt en macht. Prijs en macht zijn leidend en opbouwende bestuurlijke relaties en inhoudelijke afstemming lijken verleden tijd.’

Vernietigende effecten
Zorgcentrum Het Zand is geen partij in de pilot, maar Bakker wil zich niettemin laten horen. ‘Dit is niet mijn spel en zou het ook in onze sector nooit mogen worden. Dit leidt af waarvoor we zijn: mensen die kwetsbaar zijn goed, snel, professioneel en duurzaam helpen en zorgen dat medewerkers hun vak goed kunnen uitoefenen. Ik zie het als bestuurder aan en hoor de verhalen van collega’s en zie de vernietigende effecten.’

Kwetsbare burger
De collegiale verhoudingen tussen de zorgaanbieders in Zwolle is compleet uit balans, zegt Bakker. ‘Met collega’s praten op basis van gelijkwaardigheid, met het oog op de kwetsbare burger die zorg nodig heeft, is inmiddels ver te zoeken.’

Volgens Bakker is vooral de Zwolse burger die hulp nodig heeft het kind van de rekening. ‘Zilveren Kruis/Achmea vernietigt ondertussen opgebouwde relaties en bestaande zorginfrastructuur door deze pilot. Daarnaast heeft deze pilot ook nog als effect dat er geen keuzevrijheid van de bij Zilveren Kruis/Achmea verzekerde inwoner van Zwolle meer is. De vrije keuze van elke burger waar hij of zij thuiszorg van af wil nemen is voorbij. Dat zouden we als samenleving toch niet moeten willen?’

Volgens Bakker moet de Zwolse politiek de pilot stoppen. Dat gaat echter niet meteen gebeuren. Een motie in die richting van de SP en GroenLinks werd eerder door vooral de coalitiepartijen PvdA, VVD, D66 en ChristenUnie naast hen neer gelegd. Zij dienden zelf een afgezwakte motie in, waarin staat dat er ‘overleg’ moet komen met Zilveren Kruis/Achmea.