vrijdag , 8 december 2023
Hogeschool Windesheim

Bestuurders Windesheim declareren 364 duizend euro

Twee topbestuurders van hogeschool Windesheim hebben de afgelopen vier jaar samen 364.000 euro gedeclareerd, meldt de Stentor. Beiden ontvangen ook nog een salaris van respectievelijk 210.000 en 178.000 euro per jaar.

Alleen vorig jaar al declareerden Albert Cornelissen en Jan Willem Meinsma 88.000 euro. Daarvan bestond 54 duizend euro aan reiskosten. De school laat weten dat alle onkosten zijn goedgekeurd door de Raad van Toezicht.De Algemene Onderwijsbond (AOb) is verrast over de ‘hoge bedragen’. laat de krant weten verrast te zijn van deze declaraties en spreekt van ‘hoge bedragen’. De Centrale Medezeggenschapsraad van Windesheim heeft om uitleg gevraagd.