Bewoners in de kou, Aa-landen krijgt antennemasten

Ondanks felle protesten van bewoners in de Aa-landen begint maandag 27 maart de bouw van antennemasten in het park bij de bushalte aan de Maaslaan.

Voor de bouw is op 7 april 2016 de omgevingsvergunning verleend. Daarna is de bezwaar- en beroepsprocedure doorlopen. De omgevingsvergunning is inmiddels onherroepelijk. Dit betekent dat de gemeente binnenkort start met de bouw. Tot groot ongenoegen van de bewoners die de plaatsing van de masten met name twee ChristenUnie-wethouders (Filip van As en Ed Anker) kwalijk nemen.

In week 13, vanaf maandag 27 maart 2017, begint de gemeente met het uitvoeren van de grondwerkzaamheden. Op maandag 24 april 2017 wordt de mast geplaatst.

Zendmast Aa-landen Zendmast Aa-landen Zendmast Aa-landen

 

Back to top button