De biohub van De Tippe.

Bewoners nieuwe buurt kunnen eigen bier produceren

In de nieuw te bouwen buurt De Tippe in Stadshagen kunnen bewoners straks hun eigen bier produceren. 

De centrale spil in De Tippe wordt de Biohub. In lijn met de circulaire ambities om lokale kringlopen te sluiten wordt de Biohub ingezet om het gft-afval uit de buurt in te zamelen en te verwerken tot compost en op kleine schaal voedsel of zelfs bier te produceren voor en door de bewoners in De Tippe.

Mede-eigenaar
Om bewoners te betrekken bij de productie wordt nagedacht om iedere bewoner bij vestiging in De Tippe symbolisch mede-eigenaar te maken van 1m2 moestuin. Eén keer per jaar kunnen bewoners als aandeelhouder een deel van de oogst afhalen bij de Biohub.

Dit kan een startpunt zijn voor verdere betrokkenheid van bewoners bij een circulaire ontwikkeling van De Tippe. De Biohub functioneert tegelijkertijd als educatiepunt, waar bewoners met hun vragen terecht kunnen als ze zelf een moestuintje of natuurvriendelijke tuin willen aanleggen.

Schoolklassen
Schoolklassen kunnen hier terecht voor een ontdekmiddag over de flora en fauna in de buurt. Aangevuld met een kleine coöperatieve boederijwinkel, bio-restaurant, of maandelijkse stekjesmarkt wordt de hub tevens een plek van ontmoeting voor de buurt. Met de behoefte aan een duurzame bouwkeet en/of projectruimte voor ontwikkelende partners, krijgt de Biohub al bij aanvang van de bouw van de buurt gestalte.

Energieneutraal
Door de bouwkeet te plaatsen in een kas, en de benodigde energie op te wekken met een kleine windmolen, kan het projectcentrum bij aanvang energieneutraal opereren. Bij afronding van de buurt kan deze kas vervolgens in gebruik worden genomen door de Biohub.

Ook is er in De Tippe ruimte voor een mega-attractiepark.