vrijdag , 1 december 2023
assendorp

Bewoners vinden Assendorp veiliger, maar balen van parkeren

Uit het grootschalige buurtonderzoek van de gemeente Zwolle blijkt dat Assendorp zich op veel punten positief ontwikkelt. Wel balen de inwoners van de parkeerproblematiek.

Uit de cijfers van de gemeente Zwolle blijkt dat inwoners van Assendorp vinden dat de sociale cohesie in de buurt is toegenomen, ook blijkt dat bewoners gehecht zijn aan de wijk. Wel oordelen de Assendorpers dat de verloedering is toegenomen en dat ze hoindenuitlaatstroken en parkeerplaatsen missen.

Positieve punten:

  • Sociale cohesie is toegenomen
  • Bewoners zijn meer gehecht geraakt aan hun buurt
  • Bewoners geven de leefbaarheid een hoge rapportcijfer
  • Een hoger rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt
  • Een hoger rapportcijfer voor de aanpak van veiligheid en leefbaarheid door de gemeente

Negatieve punten:

  • De score op verloedering is verslechterd
  • De verkeersoverlast lijkt toegenomen
  • Stijging van de score op bedreigende voorvallen