vrijdag , 1 december 2023
De Biesbosch flat in Zwolle moet brandveiliger worden.

‘Biesbosch moet brandveiliger worden’

Wooncomplexen waar veel mensen met een fysieke beperking wonen moeten brandveiliger worden. Dat vindt de ChristenUnie in Zwolle, die als specifiek voorbeeld de Biesboschflat noemt.

De ChristenUnie in Zwolle wil dat er ‘met extra aandacht’ naar de brandveiligheid van dergelijke wooncomplexen wordt gekeken. De partij noemt expliciet de Biesboschflat, waar veel mensen met een fysieke beperking wonen, omdat de betreffende woningen gemakkelijk aan te passen zijn voor bijvoorbeeld rolstoelgebruik. Voor de flat worden echter geen extra brandveiligheidsmaatregelen genomen, zoals in zorginstellingen. Gemeenteraadslid Johannes de Vries: ‘Dat terwijl er wel veel mensen wonen die minder mobiel zijn. In geval van brand is bijvoorbeeld een evacuatiestoel dan van groot belang.’

De Vries stelt samen met collega-raadslid Wietse de Boer vragen aan het college over de flat. Volgens de raadsleden worden woningen in de Biesboschflat vaak toegewezen vanuit de WMO. Hoewel de flat geen eigendom is van de gemeente, ziet de ChristenUnie in het overleg met partners van de gemeente voldoende aanknopingspunten om hier ook vanuit de gemeente invloed op uit te oefenen.