Bijeenkomst over nieuwe busbrug bij station Zwolle

De gemeente organiseert donderdagavond 19 februari een publieksbijeenkomst over de nieuwe busverbinding in het stationsgebied. In de nieuwe plannen komt het busstation aan de zuidzijde te liggen.

Tijdens de avond kunnen geïnteresseerden zich laten bijpraten over de plannen voor de busbrug. De bijeenkomst heeft plaats van 19.00 tot 21.00 uur in de Burgerzaal van het stadhuis, Grote Kerkplein 15.
De komende jaren werkt Zwolle aan de verdere verbetering van het stationsgebied, zodat het toegerust is voor de groeiende aantallen reizigers. Eén van de verbeteringen is de verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde van het station (Hanzeland). Hiervoor is een nieuwe busverbinding over het spoor nodig, die in de vorm van een brug wordt aangelegd.

Programma van eisen
De criteria waaraan de busbrug moet voldoen, zijn vastgelegd in een programma van eisen. Dit wordt in februari, samen met het kwaliteitsboek voor de spoorzone, in het college van B&W besproken. Een werkgroep met vertegenwoordigers van belangenorganisaties en bewoners heeft over de eisen meegedacht.

Thematafels
Wie meer wil weten kan zich verder laten informeren bij thematafels, waar medewerkers van de gemeente, NS en ProRail aanwezig zijn om vragen te beantwoorden over onder meer het kwaliteitsboek, de eisen voor de busbrug, de aanbesteding en het bestemmingsplan.

Back to top button