Bijna een op de acht huizenkopers in Zwolle is een belegger

De Zwolse woningmarkt wint aan populariteit onder beleggers. Het aandeel van deze groep in de woningkopers is toegenomen van 7% in 2019 naar maar liefst 12% in 2020. Deze concurrentie in combinatie met de stijgende prijzen maakt het voor starters steeds moeilijker om de koopmarkt te betreden.  Dit blijkt uit de vandaag verschenen kwartaalrapportage Sprekende Cijfers Woningmarkten Q4 2020 van Rodenburg Makelaars.

Met name in de tweede helft van 2020 is het aandeel beleggers in het koperspubliek toegenomen. Deze groep heeft hiermee voorgesorteerd op de verhoging van de overdrachtsbelasting in 2021. Elke woning die gekocht wordt als een belegging, kan vervolgens niet meer gekocht worden door een starter. Het aandeel van starters in de verkopen is hierdoor afgenomen naar 36%, in 2019 was dit nog 40%.

Aanbodtekort remt verkoopcijfers in Zwolle
Mede door beleggers is de woningmarkt van Zwolle bijzonder krap, daar komt bij dat het aanbod in het vierde kwartaal verder gedaald is. Met een afname van het beschikbare aanbod zullen minder huishoudens een woning vinden die voldoet aan hun eisen, met stagnerende verkopen tot gevolg. Het uitbreiden van de voorraad met nieuwe woningen is de oplossing om de krapte te verminderen.

Woning € 38.000 duurder dan jaar geleden
De negatieve economische gevolgen van de coronacrisis vertalen zich niet in lagere woningprijzen. Kopers in Zwolle betaalden dit kwartaal gemiddeld € 326.000 voor hun nieuwe woning, dit is maar liefst € 38.000 meer dan een jaar eerder. Naar verwachting zal het krappere aanbod in 2021 de opwaartse prijsdruk nog verder aanjagen.

Back to top button