Bijna helft festivals in Zwolle zijn te luid

Bij 6 van de 13 grote evenementen in Zwolle zijn vorig jaar de geluidsnormen overschreden. Wel zijn er in 2015 minder klachten geweest.

Bij alle 13 grootschalige evenementen heeft de gemeente een onbemand geluidsysteem ingezet. Hiermee is bereikt dat organisatoren zelf steeds konden zien of ze nog binnen de geluidsnormen bleven en daarna handelen. Tijdens de metingen zijn bij 6 van de 13 evenementen overtredingen geconstateerd. Deze evenementen zijn in onderstaand overzicht voorzien van een asterix.

Moderne dancemuziek
Hoewel er ook in 2015 veel klachten zijn binnengekomen over geluidsoverlast door evenementen blijkt uit onderstaand overzicht dat het er wel beduidend minder zijn dan vorig jaar. Het bleken vooral de evenementen met moderne (dance)muziek die veel klachten genereren. Niet alle klachten zijn terug te voeren op overtredingen. Mogelijk hebben ook meteorologische omstandigheden invloed gehad op de ervaren overlast. Onderstaand een overzicht van aantallen (geregistreerde) klachten per evenement.

geluidsnormen

Back to top button