Bijna kwart van Zwolse ouderen leeft in armoede

Bijna een kwart (23%) van de Zwolse gepensioneerden leeft in armoede. Dat blijkt uit de Armoedemonitor die de gemeente elk jaar publiceert. Ook bijna 2000 kinderen groeien op in minimahuishoudens. De effecten van de coronacrisis zijn niet opgenomen in de cijfers.

De definitie van armoede is in de monitor vastgesteld voor iedereen ‘die ten minste één jaar moet rondkomen van maximaal 110% van het bestaansminimum.’ De ouderen in Zwolle is de groep die de laatste jaren een stijging laat zien.

Kinderen
Ook blijkt uit de cijfers dat er bijna 2.000 kinderen in Zwolle opgroeien in armoede, dat is 7,6% van alle kinderen in de stad. 63% van de kinderen in minimahuishoudens woont in een eenoudergezin, terwijl van alle kinderen in Zwolle 14% in een eenoudergezin woont. Bij 42% van de kinderen in minimahuishoudens komt de ouder/verzorger uit een niet-westers land. In heel Zwolle is het aandeel kinderen met een niet-westerse ouder/ verzorger 11%.

Ouderen
Het aantal minimahuishoudens in de categorieën met hoofdkostwinner tussen 45 en 65 jaar en van 65 jaar en ouder zijn afgelopen vijf jaar sterk toegenomen.

CBS verklaart dat deze toename merendeels toe te schrijven is aan de groep tussen 55 en 65 jaar. Ondanks de aantrekkende economie is in deze groep gedurende 2013–2017 een toenemend aantal personen economisch inactief geworden. Eenmaal aan de zijlijn is het voor ouderen lastig weer in het arbeidsproces terug te komen. Een deel is zo onder de kritische inkomensgrens terechtgekomen.

Bekijk hier de complete Armoedemonitor.

Back to top button