Bijzondere vondst Luttekestraat, fundament van toren Grote Kerk gevonden

Bij archeologisch onderzoek in de Luttekestraat zijn de fundamenten aangetroffen die onderdeel waren van de toren van de St. Michaëlskerk.

Deze toren is vooral bekend door de schilderijen van Jan Grasdorp. Grasdorp heeft de torenval vanaf de blikseminslag op 7 juli 1669 tot het instorten van het laatste restant in 1682 als een journalist vastgelegd. Het archeologisch onderzoek is onderdeel van de herinrichting van de Luttekestraat. ‘Ik hoopte dat ik de restanten van de toren bij deze opgraving zou aantreffen. Het is een geweldig mooie vondst die de geschiedenis van de stad weer  nauwkeuriger inkleurt’, aldus stadsarcheoloog Michael Klomp.

Geschiedenis
Uit historische bronnen is bekend dat de bouw van de toren plaatsvond in 1406. De toren is in 1443, bij het plaatsen van de weerhaan, voltooid. Door het archeologisch onderzoek van deze fundamenten is het mogelijk om een antwoord te geven op de vraag waar de toren nu exact heeft gelegen. Over de locatie bestaan verschillende theorieën.  ‘Op basis van de resultaten kunnen we nu stellen dat de toren grotendeels ten westen van de huidige Consistoriekamer heeft gelegen. Hierdoor wordt tevens duidelijk dat de Luttekestraat hier veel smaller is geweest. Een situatie die ook recht doet aan de naam Lutteke verwijzen naar een kleine of smallere straat’, aldus Klomp.

Foto: Marco Zuidhof

Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de exacte afmeting van de fundering is geweest. Globale metingen komen nu al uit op een minimale breedte van 4.5 meter. De komende dagen gaan de archeologen verder gaan met het onderzoek. Hierdoor zullen mogelijk ook deze vragen beantwoord kunnen worden. Alle onderzoeksvragen zullen samen met de eerder gedane vondsten, van onder andere de Romaanse muur binnen de kerk, een completer beeld geven van de imposante geschiedenis van de Grote- of St. Michaëlskerk. Eén van de belangrijkste monumenten van onze stad.

Vervolg
Als het onderzoek is afgerond worden de fundamenten weer bedekt met zand. Het verhaal over het archeologisch onderzoek en de vondsten krijgt volgend jaar een plek in ANNO.

Back to top button