maandag , 2 oktober 2023
Windmolens Voorst

GroenLinks mikt op groen en duurzaam Zwolle

GroenLinks Zwolle heeft haar verkiezingsprogramma bekend gemaakt. Daarin staan rigoureuze voorstellen om een groene en duurzame stad te krijgen. Zo moet Zwolle gebruik maken van 25 windmolens en krijgen inwoners die met de auto naar het werk gaan een extra heffing.

GroenLinks lijkt klaar te zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. De partij presenteert een uitgebreid en stevig verkiezingsprogramma, waarin rigoureuze veranderingen staan. Een aantal daarvan hebben hebben we onder elkaar gezet.

– GroenLinks zet ook volop in op windmolens in Zwolle. ‘Geschat wordt dat voor onze doelstelling minimaal 75 MW aan capaciteit nodig is. Dat zijn bijvoorbeeld 25 windturbines van elk 3 MW. Voor zover die niet op Zwols grondgebied te plaatsen zijn, participeert Zwolle voor vergelijkbare opwekkingscapaciteit in energiepark(en) elders.’

– Ook wil de partij vervuilers extra belasten. Mensen die in Zwolle met de auto naar het werk komen, dienen via een parkeerheffing bij te dragen in de kosten voor stedelijke infrastructuur, vindt GroenLinks.

– Vuurwerk afsteken met oudjaar wordt beperkt als het aan GroenLinks ligt: om te beginnen komen er vuurwerkvrije zones bij verzorgingshuizen, op drukke plaatsen, in nauwe straten en in kwetsbare natuur. Over vier jaar wordt vuurwerk alleen nog door professionals afgestoken op speciaal daartoe aangewezen punten in de stad.

– GroenLinks wil dat scholen, (gemeentelijke) instellingen, verenigingen en buurthuizen actief discriminatie voorkomen. Bij gevallen van discriminatie gaat het gemeentebestuur actief het gesprek aan en in uiterste gevallen – bij herhaalde tekortkomingen – volgen passende sancties.

– Aan vluchtelingen zonder verblijfsstatus wordt noodopvang geboden, die niet alleen uit bed, bad en brood bestaat: er wordt perspectief op werk geboden, begeleiding en dagbesteding is daarop gericht.

– Zwolle blijft aantrekkelijk voor jongeren: de festivals die veel jongeren, trekken, blijven op een locatie nabij het centrum van de stad.

– GroenLinks stimuleert artists-in-residence-activiteiten. Hierbij krijgen kunstenaars materialen vergoed en kost en inwoning (m.b.v. sponsoring). Als tegenprestatie maken zij een kunstwerk voor de stad (bijvoorbeeld rond de Hessenpoort).

– Een schone omgeving bevordert het gevoel van veiligheid: er komen meer prullenbakken, met gescheiden afval, in openbare ruimtes. Het gemeentebestuur Zwolle zorgt voor meer openbare toiletten, met name voor vrouwen.

– Iedereen met een inkomen tot 120 procent kan zonder kosten, gebruik maken van een stadspas, waarmee korting gekregen kan worden op tal van activiteiten. Deze stadspas wordt zo ontwikkeld dat stigmatisering wordt voorkomen. Een pas waarover iedereen al beschikt, bijvoorbeeld ROVA of bibliotheekpas, kan als drager gaan dienen. Inwoners met een hoger inkomen kunnen de kortingspas voor een jaarlijks bedrag kopen.

Lees HIER het hele verkiezingsprogramma.