Boomkwekerij wordt wellicht Stadspark

Zwolle en ProRail trekken samen op om het perceel van de voormalige boomkwekerij Stuifbergen (tussen de Soestwetering en de Ceintuurbaan) aantrekkelijk en recreatief in te richten.

ProRail is bezig met de voorbereiding van de spoorverdubbeling naar Herfte en moet in het gebied water en groen compenseren. De bewoners van het Wipstrikpark worden actief betrokken in de verdere inrichting.
De voormalige boomkwekerij staat al langere tijd te koop. Zwolle en ProRail hebben de intentie het perceel samen te kopen. Het Waterschap Groot Salland heeft aangegeven de uiterwaarden en de dijk te willen kopen. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om het gebied in te richten, waarbij ruimte komt voor natuurontwikkeling en recreatief gebruik. Het gebied zou bijvoorbeeld als stadspark kunnen worden aangesloten op een belangrijke recreatieve fietsroute in Zwolle en op de wijk Wipstrikpark. ProRail gebruikt het perceel om water en groen te compenseren, dat nodig is voor de verdubbeling van het spoor tussen Zwolle en Herfte en zal dit in het Ontwerp Tracebesluit (OTB) opnemen. De bewoners van Wipstrikpark hebben zich verenigd en gaan samen met de gemeente, het Waterschap en ProRail actief meedenken over de verdere inrichting van het perceel.

Back to top button