Bouw WRZV-hallen financieel fiasco

De bouw van nieuwe WRZV-hallen draait uit op een financieel fiasco. Het hele project gaat geen 8,9 miljoen euro kosten, maar 15,1 miljoen.

In een paar maanden tijd zijn de kosten voor de bouw van de nieuwe WRZV-hallen aan de Voorsterpoort met bijna 70 procent omhoog gegaan. De eerdere berekening van wethouder René de Heer (VVD) blijkt niet te kloppen. Vooral het energieneutraal maken van de bouw gaat veel méér kosten dan was geraamd. De extra kosten worden veroorzaakt door:

– Een geactualiseerde raming voor fundering, constructie, gevels, inbouw/wanden (1 miljoen
euro), aangezien de eisen aan het gebouw en plangebied steeds duidelijker worden.
– Er wordt voor gekozen voor beeldkwaliteit in dit project. Dit verhoogt de investeringsraming
met 800.000 euro.
– Er wordt een duurzame sporthal gebouwd. Dit betreffen bouwkundige maatregelen en
eisen aan installaties. Deze investering is geraamd op 1,8 miljoen euro.
– De eisen en ambities ten aanzien van het plan zijn specifieker bepaald, hierdoor is ook een
reële kostenraming voor de plankosten opgesteld en de post onvoorzien toegevoegd.
Tevens is het risico van prijsstijgingen gebudgetteerd. Dit betreft een toevoeging van 2,6
miljoen euro ten opzichte van de basis variant.

Diverse partijen in de gemeenteraad hebben bij de Stentor al laten weten not amused te zijn over de gang van zaken.

Lees hier de complete beslisnota naar de gemeenteraad.

[advpoll id=”68″ title=”Poll” width=”270″]

Back to top button