Bouwplannen Stadshagen kunnen doorgaan, inclusief uitbreiding winkelcentrum mét een Lidl

De planvoorbereiding en -ontwikkeling in de nieuwe buurten De Tippe en Breezicht in het Zwolse Stadshagen worden niet belemmerd door de landelijke stikstofregels. Dat zegt de gemeente. Met de bouwplannen in De Tippe en Breezicht worden zo’n 1800 huishoudens een nieuw thuis gegeven in Zwolle. 

De landelijke stikstofregels zijn er om belangrijke natuurgebieden te beschermen. In Zwolle zijn dat onder andere de uiterwaarden van het Zwarte water en Vecht in het noorden en de IJssel in het zuiden. Afgelopen jaar hebben bouwplannen enige vertraging opgelopen door extra berekeningen en het zoeken naar aanvullende maatregelen of nieuwe oplossingen.

Het zuidelijk deel van Breezicht is al volop in aanbouw. Daar worden ruim 600 woningen gebouwd. In Breezicht Noord komen  525 woningen en in De Tippe 1250.

De Tippe
Het ontwerp bestemmingsplan voor De Tippe is inmiddels door het college van B&W vastgesteld. De actuele planning is dat het bestemmingsplan rond de zomer onherroepelijk is. Door de ontwikkeling te faseren, gebruik te maken van materieel met weinig emissie (of stikstof uitstoot) en intern te salderen (de stikstofuitstoot binnen het project of op dezelfde locatie oplossen), is de uitvoering van het bestemmingsplan niet strijdig met de bepalingen uit de Wet natuurbescherming en ten aanzien van Natura 2000.

Uitbreiding winkelcentrum
Een andere grote ontwikkeling in Stadshagen is de uitbreiding van het winkelcentrum. Hiervoor zijn inmiddels ook de berekeningen en onderzoeken afgerond waaruit blijkt dat er geen nadelige effecten zijn op de natuurgebieden. De gesprekken met de provincie  Overijssel over de benodigde Natuurberschermings-vergunning zijn gestart.

Back to top button