Broodje kroket onder vuur bij Zwolse sportclubs

De Zwolse politiek wil dat sportverenigingen in de stad gezondere voeding gaan aanbieden.

Er zouden meer verenigingen in Zwolle zich moeten aansluiten bij het landelijke project “De Gezonde Sportkantine”. Die stimuleert en helpt bij het aanbieden van de gezondere keuze in sportkantines. In Zwolle, in tegenstelling meer en meer andere gemeenten, is er nu slechts één club die deelneemt aan dit project. ‘In iedere Zwolse sportkantine moet een gezonde keuze mogelijk zijn’, staat in een motie van GroenLinks die door álle partijen werd gesteund.

Ambitie
De gemeenteraad wil dat het stadsbestuur via afstemming met Sportservice Zwolle en via de eigen contacten sportverenigingen actief oproept tot deelname aan de Gezonde Sportkantine. Ze moet de ambitie uitdragen dat in alle sportkantines in Zwolle een gezonde keuze wordt gepromoot. Bij komende rapportages over ontwikkelingen in de sport zal aandacht worden besteed aan de voortgang rond deze ambitie.

Back to top button