Burgemeester: ‘Dit is ook mooi voor mijn kleinkinderen’

Zwolle gaat 50 miljoen euro investeren in de stad. Het geld gaat naar grote zaken zoals klimaat en kleinere thema’s zoals kunstgrasvelden. We spraken met burgemeester Henk Jan Meijer en wethouder Financiën Jan Brink (D66) over de keuzes die zijn gemaakt.

Zwolle kan 50 miljoen investeren, terwijl er twee jaar geleden 11 miljoen bezuinigd moest worden. Die besparingen hebben pijn gedaan bij mensen, bijvoorbeeld op het sociaal domein. Konden jullie dit scenario toen al niet zien aankomen?
Brink: ‘Ik zou willen dat het had gekund. De wereld is in die twee jaar snel veranderd. Destijds hebben we heel precies gekeken naar de bezuinigingen. Nu gaan we weer investeren in de toekomst en in de behoeften die er nu en straks nodig zijn.’

Die eerdere bezuinigingen, bijvoorbeeld op het sociaal domein en op sport, worden niet terug gedraaid?
Brink: ‘Nee, we stonden destijds achter die ingrepen. En dat staan we nog.’
Meijer: ‘Je hebt ook gezien dat de bezuinigingen van destijds bij organisaties voor een andere manier van denken hebben gezorgd. Dat was nodig en dat is ook goed.’

U heeft eerder gezegd dat er op het gebied van het sociaal domein in Zwolle niemand tussen wal en schip valt. De buffer van 5 miljoen euro die daarvoor was, valt nu ook weg. Kunt u nog steeds dezelfde garanties geven?
Brink: ‘Wij hebben in het verleden gedaan wat nodig was en dat blijven wij ook doen. Als er knelpunten zijn dan lossen we dat op.’

Als u twee investeringen kunt noemen waarop u trots bent – een van onder de miljoen en een van boven de miljoen – welke zijn dat?
Meijer: ‘We hebben veel mooie punten op de agenda gezet, maar als ik toch moet kiezen, kies ik voor de investeringen in de energietransitie en de klimaatadaptie. Dat zijn misschien heel abstracte thema’s, maar wel iets waar mijn kinderen en kleinkinderen later profijt van hebben. Dat voelt goed. Net als de investering in gehandicaptensport.’

Brink: ‘Mijn zoon is op dit moment een boek aan het lezen. Het gaat ook over de gevolgen van klimaat. In het boek is Amsterdam verplaatst naar Zwolle dóór de klimaatverandering. Het thema houdt hem erg bezig, hij was door het verhaal geraakt. In het boek was een van de conclusies dat de mensen het honderd jaar geleden hadden verprutst door niets te doen aan die klimaatverandering. Dan ga je nadenken, als vader én als bestuurder. Je voelt je ook aangesproken. Daarom ben ik ook verheugd met het hele pakket aan maatregelen dat we in Zwolle gaan doorvoeren aan deze thema’s. En ik ben ongelooflijk blij dat we geld vrijmaken voor laaggeletterdheid. Het is nog steeds een taboe voor mensen dat ze de taal niet kunnen beheersen. Dat raakt mij enorm. We wisten al dat we dit thema belangrijk vonden, maar nu kunnen we er ook echt iets structureels aan doen.

Kijk hier voor alle voorstellen.

Back to top button