zaterdag , 24 februari 2024
Informatieavond vluchtelingen Zwolle
Aanwezigen luisteren aandachtig tijdens de informatieavond over de vluchtelingen in Zwolle.

Burgemeester Zwolle: ‘Ik hoop dat u over uw boosheid heen komt’

Informatieavond vluchtelingen Zwolle
Aanwezigen luisteren aandachtig tijdens de informatieavond over de vluchtelingen in Zwolle.

Tijdens de informatieavond in de IJsselhallen over de vluchtelingen die daar zijn neergestreken heeft burgemeester Henk Jan Meijer de buurtbewoners proberen gerust te stellen. ‘Ik hoop dat u over uw boosheid heen komt’ vertelde hij.

De Zwolse burgemeester Henk Jan Meijer sprak tijdens de informatieavond in de IJsselhallen voor het eerst met de buurtbewoners van de Kamperpoort die via de televisie moesten vernemen dat er maximaal 400 vluchtelingen in hun nabije leefomgeving worden opgenomen. Een van de kritiekpunten op de avond was dat de mensen in de buurt slecht en laat zijn geïnformeerd. Meijer: ‘Ik hoop dat u over uw boosheid heen komt. Omdat het maar om drie maanden gaat, hebben wij snel gehandeld. U heeft de pech dat de hallen in deze buurt zitten.’

Nek uitgestoken
Behalve kritiek op de gemeente was er ook lof voor de snelle handelwijze. Mensen konden het waarderen dat Zwolle zijn nek had uitgestoken om deze asielzoekers te helpen.

Fruit proeven in de supermarkt
Ook Peter Siebes van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers sprak de omwonenden van de IJsselhallen toe. De COA is verantwoordelijk voor het beheersen van eventuele overlast. Siebes vertelde dat in twee dagen tijd 140 duizend vluchtelingen de Turks-Syrische grens hebben gepasseerd en gaf een voorbeeld van de culturele verschillen die buurtbewoners van de Kamperpoort kunnen verwachten. ‘Mensen hebben een ander gebruik. Je kunt erop wachten dat ze in de supermarkt fruit gaan proeven. Wij zullen ze leren dat niet te doen.’

De gemeente gaat ook op zoek naar een klankbordgroep die meedenkt over de opvang. Meijer: ‘We hopen daar vanavond al winkeliers en bewoners voor te vinden.’

Klachtenlijn
Ook heeft het COA een mailadres (infozwolle@coa.nl) in het leven geroepen voor mensen die een bijdrage willen leveren aan de opvang van de vluchtelingen. Tevens heeft de organisatie een telefoonnummer geopend voor meldingen van overlast. Dat nummer (06-55413257) is 24 uur per dag bereikbaar.