Burgemeester: ‘Zwolle wil vluchtelingen opvangen’

Zwolle maakt zich op voor een ‘koninklijk’ 2016. Burgemeester Henk Jan Meijer blikte tijdens zijn nieuwjaarsspeech (zaterdagavond) vooruit op 27 april, de datum waarop de koning en de koningin Koningsdag in Zwolle vieren. Belangrijk onderwerp in de speech van Meijer was verder de opvang van vluchtelingen.

Burgemeester Meijer roept Zwollenaren op om zich ook in 2016 in anderen te verplaatsen. Aan het begin van dit nieuwe jaar hebben we in Zwolle geen opvang voor vluchtelingen. We begrijpen allemaal dat het vluchtelingenvraagstuk ook in onze regio blijft spelen. Dat we in Zwolle nu geen opvang hebben voelt een beetje raar. Vooral omdat we iets kúnnen doen.’
‘Wie wil proberen om de wereld te doorgronden heeft aan één blikveld niet genoeg’, hield Meijer de aanwezigen voor. Hij blikt wat dat betreft terug en vooruit op de wijze waarop ook in Zwolle de opvang van vluchtelingen speelt. Meijer spreekt zijn waardering uit voor de duizenden Zwollenaren die mee hebben geholpen om de opvang in de Overijsselse hoofdstad mogelijk te maken. De burgemeester zegt ook begrip te hebben voor wie zich zorgen maakt over de gevolgen van de vluchtelingenstroom. Mee blijven denken, je uitspreken en door elkaars ogen kijken zijn nodig om ook in de komende periode de goede dingen te doen voor vluchtelingen die onze zorg nodig hebben, betoogt de Zwolse burgemeester.

Welvaart en welzijn
Meijer ziet de inzet op welvaart én welzijn als een van de grote krachten van de Overijssels hoofdstad: ‘Het is onze bijzondere gave om het samenspel te vinden tussen de economische ontwikkeling van onze regio en de zorg voor elkaar.’ Dat laatste illustreert de burgemeester door de wijze waarop Zwolle vorm geeft aan de overdracht van zorg door rijk en provincie aan de gemeente, vanaf 2015. ‘Een ontzettend ingewikkelde en spannende klus’, aldus Meijer.

Back to top button