Burger King en KFC mogen naar Zwolle komen

Vrijwel niets staat de komst van een Burger King en KFC naar Zwolle in de weg. De gemeente heeft de bezwaren van McDonald’s in de stad van tafel geveegd. Uit stukken blijkt dat de franchisenemer van McDonald’s zich afvraagt of er ‘wel behoefte is aan fastfood’.

Het heeft lang geduurd, maar nu lijkt de weg vrij te zijn voor een Foodcourt op de plek van de Vrolijkheid in Zwolle. Daarin zullen in ieder geval Burger King, KFC en Subway een plek krijgen. De gemeente heeft de laatste bezwaren van tafel geveegd.

Een groot aantal van die bezwaren kwamen van McDonald’s in Zwolle. De gemeente heeft een gesprek met franchisenemer Sjoerd-Jan Feenstra openbaar gemaakt. Uit het verslag van dat gesprek tussen McDonald’s, wethouder Ed Anker en gemeenteadviseurs blijkt dat Feenstra zich afvraagt of ‘er wel behoefte is aan fastfood’.

Verkeer
Volgens McDonald’s zou uit de Horecavisie blijken van niet.  Tevens wilde McDonald’s de komst van de concurrerende ketens tegenhouden, doordat er in haar optiek te veel verkeer zou komen. Ook dat is volgens de gemeente amper het geval. Feenstra merkt verder op dat hij het jammer vindt dat hij niet is betrokken bij de komst van het Foodcourt.

Omzet
Ook vreest McDonald’s in Zwolle dat de realisatie van de Foodcourt ten koste zal gaan van haar omzet. Bovendien zouden, volgens Feenstra, de concurrerende restaurants hun afval in de omgeving niet opruimen. McDonald’s zou dit wel doen en hij verwacht dat zij hier ook op aan zal worden gekeken.

40-meter hoge attentiemasten
Uiteindelijk blijft de gemeente bij haar standpunt voor het originele bestemmingsplan, ondanks de bezwaren van McDonalds. Ook de zienswijzen van omwonenden over de 40-meter hoge attentiemasten zijn volgens het stadsbestuur ongegrond. Daardoor is de komst van het Foodcourt een feit als de gemeenteraad vlak na het kerstreces goedkeuring geeft.

Foodcourt Zwolle
De impressie van de Foodcourt bij de Vrolijkheid.

Foodcourt2

Back to top button