donderdag , 1 juni 2023

Bezuinigingen Zwolle

SP snapt niets van ‘afbraakbeleid’ CU en PvdA

Gemeentehuis Zwolle

De Zwolse SP heeft met ontzetting kennis genomen van de bezuinigingsvoornemens van het college zoals deze kenbaar worden gemaakt in de ‘veranderbrief’ die naar de raad is gestuurd. ‘Ik begrijp werkelijk niet hoe Christenunie en …

Lees verder

Zwolle moet 11 miljoen euro bezuinigen

Gemeentehuis Zwolle

Om ook in 2019 een sluitende begroting te kunnen presenteren moet het gemeentebestuur € 11 miljoen euro bezuinigen. De afgelopen maanden heeft het college veel gesprekken gevoerd met partners, ondernemers en instellingen hoe deze opgave …

Lees verder

Inspreken voor Zwolse begroting van 2015

Gemeentehuis Zwolle

Op maandag 3 november 2014 laat de raad zich informeren over de begroting 2015. Die avond is er in de burgerzaal van het stadhuis een informatiesessie. Aan het begin van die bijeenkomst is er gelegenheid …

Lees verder

Digitaal uittreksel GBA niet meer gratis

Logo gemeente Zwolle

Inwoners van Zwolle die digitaal een uittreksel uit de Basisregistratie (GBA) willen, moeten voortaan 7,50 euro betalen. Eerder was het digitale uittreksel gratis, omdat de gemeente Zwollenaren wilden stimuleren om niet meer naar het stadskantoor …

Lees verder

‘Gemeenteraad wil op kroketten besparen’

Kroket

Ook de gemeente Zwolle zelf ontkomt niet aan de forse bezuinigingen die de stad te wachten staat. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad gaat besparen op kroketten, meldt De Stentor. De zogenoemde ‘raadskroket’ werd …

Lees verder

Bouwen van huizen wordt fors duurder in Zwolle

Een van de grootste bezuinigingen voor de gemeente Zwolle komt door het verhogen van de bouwleges. Daarmee moet een miljoen euro extra worden opgehaald. Wie vanaf volgend jaar een huis van tussen de 225 duizend …

Lees verder

Gemeente snijdt ook in eigen vlees

Gemeentehuis Zwolle

Ook de organisatie van de gemeente zelf ontkomt niet aan de fikse bezuinigingen die de stad te wachten staat. Het presidium ziet diverse mogelijkheden om 62 duizend euro per jaar te besparen. Dit denkt ze …

Lees verder

Minder budget voor inwonersondersteuning

Logo gemeente Zwolle

Het college wil twee ton per jaar besparen op de innovatie van maatschappelijke participatie onder de inwoners van Zwolle. Ze wil het budget maatschappelijke participatie blijven gebruiken voor het ontwikkelen van innovatieve manieren van werken. …

Lees verder

Zwolle wil snijden in nazorg voor ex-gedetineerden

Het stadsbestuur van Zwolle wil bezuinigen op de nazorg voor ex-gedetineerden. Het college accepteert de kans dat recidive zal toenemen door het opheffen van dit budget. Het bezuinigen op de nazorg van ex-gedetineerden betreft een …

Lees verder

Zwolle wil subsidies aan sportaccommodaties verlagen

Sportpark De Verbinding

Ook de sportaccommodaties ontkomen niet aan de bezuinigingsdrift van de gemeente Zwolle. Ruim 300.000 euro wordt daarin gesneden. Het college wil 21 duizend euro per jaar besparen op de incidentele subsidies van binnensportaccommodaties. Het betreft …

Lees verder