vrijdag , 27 januari 2023

Politiek

Onvrede over uitgaven van jongerenraad Overijssel

Recentelijk is het jaarverslag van de jongerenraad Overijssel verschenen. Hieruit bleek dat er ruim dertigduizend euro is uitgegeven door de jongerenraad. De JOVD, de jongerenorganisatie van de VVD, en PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, …

Lees verder

Zwolle wil geen pilot voor legalisering wietteelt

Burgemeester Henk Jan Meijer ziet niets in een proef om wietteelt in Zwolle te legaliseren. De fracties van VVD en D66 hadden eerder vragen gesteld om deel te nemen aan een experiment in die richting. …

Lees verder

Zorgen over grootte van azc in Zwolle

Tijdens de informatieavond over het asielzoekerscentrum in Zwolle bleken omwonenden en andere burgers vanavond vooral verontrust over de grootte van het azc. In een zaal met zo’n 800 aanwezigen spraken de Zwollenaren voor het eerst hun …

Lees verder

CDA: ‘Er moet wel draagvlak in Zwolle zijn voor azc’

Vluchtelingen IJsselhallen

De fractie van het CDA in Zwolle vindt dat vluchtelingen moeten worden opgevangen, maar plaatst ook kritische kanttekeningen. ‘Er zijn grenzen aan de hulp die Nederland en/of gemeenten kunnen bieden. Door de huidige hoge instroom …

Lees verder

GroenLinks pleit voor kleinschaliger opvang vluchtelingen

azc Zwolle

GroenLinks juicht de komst van meer opvangmogelijkheden in Zwolle voor vluchtelingen toe. Fractievoorzitter Patrick Rijke: ‘Met de vele leegstaande panden in de stad moet het bovendien mogelijk zijn mensen op verschillende kleinere locaties op te …

Lees verder

ChristenUnie wil goed beheersplan voor azc in Zwolle

Gerdien Rots

‘In een tijd van oorlog, onvrijheid en onrecht doen wat we kunnen doen om vluchtelingen vrede, vrijheid en recht te laten ervaren.’ Dat is volgens fractievoorzitter Gerdien Rots het uitgangspunt van de ChristenUnie in Zwolle …

Lees verder

‘Haatimams buiten Zwolle houden’

De ChristenUnie wil dat de gemeente Zwolle met moskeeën meedenkt over het buiten de deur houden van predikers die aanzetten tot haat, een aanval doen op geloofsvrijheid en een risico zijn voor de openbare orde …

Lees verder

Wethouder in het nauw door problemen WOZ-taxatie

Gemeentehuis Zwolle

De SP in de Zwolse gemeenteraad uitte gisteravond felle kritiek op wethouder Brink tijdens het debat over belastingkantoor GBLT. Volgens de partij heeft de wethouder de gemeenteraad veel te beperkt geïnformeerd over de omvang van …

Lees verder

Zwolle wil 15 jaar asielzoekerscentrum in de stad

Vluchtelingen IJsselhallen

De gemeente wil voor maximaal 15 jaar een permanent asielzoekerscentrum naast de Isala klinieken huisvesten. De gemeente gaat morgen (woensdag) officieel bekend maken dat het permanente asielzoekerscentrum in Zwolle wordt gehuisvest in het oude pand …

Lees verder

Politieke druk op onderzoek naar fiasco Stadkamer

Stadkamer

Er komt een onderzoek naar het fiasco van de verhuizing van de bibliotheek naar de Zeven Alleetjes die de Zwolse burger vier miljoen euro gaat kosten. Maar een belangrijkere vraag lijkt te zijn: kunnen aan …

Lees verder