zaterdag , 30 september 2023

CBS: vorige week 2.000 mensen méér overleden dan gebruikelijk

Het CBS schat dat in de tweede week van april 5.000 personen zijn overleden in Nederland. Dat zijn er 2.000 meer dan gemiddeld. Ook een week eerder was de zogenoemde oversterfte ongeveer 2.000.

De cijfers van het CBS geven een beter beeld dan het aantal overledenen die het RIVM openbaart. In die laatste cijfers gaat het alleen om de mensen die op corona getest zijn. De aantallen waar het CBS mee naar buiten komt gaat om het aantal overlijdensberichten dat ze in week 15 heeft ontvangen.

In de afgelopen weken stierven vooral meer ouderen. Geschat op basis van de informatie die tot nu toe is binnengekomen, is de sterfte onder ouderen in week 15 ongeveer gelijk aan de sterfte in week 14. Naar schatting overleden 1 850 mensen van 65 jaar of ouder meer dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020 (een toename van 65 procent).