CDA: ‘Er moet wel draagvlak in Zwolle zijn voor azc’

De fractie van het CDA in Zwolle vindt dat vluchtelingen moeten worden opgevangen, maar plaatst ook kritische kanttekeningen. ‘Er zijn grenzen aan de hulp die Nederland en/of gemeenten kunnen bieden. Door de huidige hoge instroom lopen we inmiddels aardig tegen die grenzen aan.’

De fractie wacht met haar oordeel over een asielzoekerscentrum in Zwolle, totdat duidelijk is dat er voldoende draagvlak is bij de Zwolse bevolking. Gisteren werd bekend dat het college een azc naast de Isala wil dat plaats biedt aan 600-800 vluchtelingen. De CDA-fractie: ‘Nu zijn de Zwollenaren aan het woord. Draagvlak en draagkracht is essentieel voor een goed functionerend opvangbeleid.’

Morele plicht
Het CDA vindt dat Nederland de morele plicht heeft om mensen op te vangen die op de vlucht zijn voor de oorlog in hun eigen land. ‘Er zijn echter wel grenzen aan de hulp die Nederland en/of gemeenten kunnen bieden. Door de huidige hoge instroom lopen we inmiddels aardig tegen die grenzen aan.’

Discussie
De grote instroom leidt tot veel discussie, zowel in de samenleving als in de politiek. CDA Zwolle: ‘Het is een complexe problematiek, er zijn geen simpele oplossingen voor. Of het nu gaat om de status die deze vluchtelingen moeten krijgen, de plekken waar we ze op moeten vangen, de druk op de woningmarkt die toeneemt, het draagvlak onder de bevolking, gevoelens van onveiligheid, of de aanpak in Europees verband: de meningen zijn door het hele land zeer verdeeld.’

Momenteel worden de vluchtelingen die in Nederland aankomen opgevangen in crisisnoodopvang die in beginsel slechts 72 uur duurt, waarna er weer naar een andere crisisnoodopvang uitgeweken moet worden. Dit is een onmenselijke situatie, zeker voor de vele families die vanuit erbarmelijke omstandigheden naar ons land gekomen zijn, vindt het CDA.

Draagvlak en communicatie
CDA Zwolle wil actief bijdragen aan een zo snel mogelijke doorstroming naar reguliere opvang, dat wil zeggen naar een azc (asielzoekerscentrum). ‘Het is daarom goed dat we ook in Zwolle kijken naar de mogelijkheden voor een azc. Draagvlak en draagkracht van de inwoners van Zwolle is essentieel voor een goed functionerend opvangbeleid. Goede communicatie en een zorgvuldig proces horen daar vanzelfsprekend ook bij.’

Informatiebijeenkomst
Op 20 januari vindt er een informatiebijeenkomst van de gemeente Zwolle en het COA plaats over de voorkeurslocatie van het azc in het IJsseldelta Center (PEC stadion). Meer informatie over deze informatiebijeenkomst kunt u vinden op de website van de gemeente Zwolle. CDA Zwolle zal tijdens deze informatiebijeenkomst ook aanwezig zijn en een luisterend oor hebben voor de mening van de Zwollenaren.

Voordat CDA Zwolle een definitief standpunt inneemt, wil de partij in ieder geval de informatiebijeenkomst van 20 januari afwachten. De uiteindelijke besluitvorming in de Zwolse gemeenteraad wordt dit voorjaar verwacht. ‘Dan laat CDA Zwolle haar definitieve standpunt horen.’

Back to top button