CDA wil basisinkomen in Zwolle

Het CDA wil dat er ook in Zwolle een experiment komt voor het verstrekken van een basisinkomen. De (oppositie)partij zal een motie indienen tijdens de Perspectiefnota die deze maand behandeld zal worden.

Het basisinkomen is een vast (maand)inkomen dat door de overheid aan iedere burger wordt verstrekt, zonder inkomenstoets of werkverplichting. Het basisinkomen is hoog genoeg om een bestaan als volwaardig lid van de samenleving te kunnen verzekeren. Uit experimenten zou blijken dat het basisinkomen in de praktijk tot allerlei positieve effecten leidt.

Het basisinkomen kent ook tegenstanders. Een veel gehoord argument is dat een basisinkomen ertoe zou leiden dat een (te groot) deel van de bevolking zou kiezen om geheel niet te gaan werken of zelfs geen opleiding meer te gaan volgen. Daarnaast wordt het principieel onjuist gevonden dat mensen niet zouden hoeven te werken voor hun geld. Bovendien wordt gedacht dat een basisinkomen voor iedereen óf onbetaalbaar is óf te laag om van te leven.

[advpoll id=”19″ title=”Poll” width=”250″]

Back to top button