vrijdag , 1 maart 2024
Koopzondag Zwolle

CDA Zwolle: Winkels mogen álle zondagen open

Het CDA wil dat in Zwolle winkels op alle zondagen vanaf 12.00 uur open kunnen. Dat staat in het concept verkiezingsprogramma dat de partij woensdag openbaar heeft gemaakt.

Volgens het CDA is het tijd om ruimhartiger met de zondagsopenstelling om te gaan. ‘Voor wat betreft de winkeltijden willen we graag extra ruimte bieden. CDA Zwolle ziet onze stad als een plaats waarin we rekening houden met elkaar en elkanders (geloofs)overtuigingen. Hierin past ruimte voor zondagsrust, maar ook om na 12 uur de winkels te openen.’

Hieronder een aantal andere punten uit het verkiezingsprogramma van het CDA Zwolle:

  • Aandacht voor winkelcentra net buiten de binnenstad. Nieuwe vervoermiddelen en routes, zoals een elektrische bus, kunnen daarin verbinding realiseren.
  • Verenigingen extra armslag en ondernemerschap toebedelen bij het vinden van financiële middelen voor hun doeleinden. Denk aan afval prikken of andere klussen in de wijk verrichten tegen een vergoeding.
  • Een maximum contributiebedrag dat leden van sportverenigingen kwijt zijn aan accommodaties.
  • Herontwikkeling en eventueel gedeeltelijke sloop van de ‘Weeshuislocatie’.
  • Geen bouwvergunning meer verlenen aan projecten waar gas als energiebron wordt gebruikt.
  • Meer woningbouw in het segment net boven de sociale huurgrens.
  • Zwollenaren moeten hun afgedankte spullen eerst aanbieden bij de Kringloop. Daarbij moet onderzocht worden of er een innamepunt bij de ROVA kan komen. Het inleveren van herbruikbaar materiaal moet dan iets opleveren waarbij het inleveren van restafval (ook ondergronds) een vergoeding mag kosten.

Lees HIER het hele verkiezingsprogramma.