vrijdag , 9 december 2022
Informatiezuilen die Zwolle als voorbeeld neemt.

Centrum Zwolle krijgt nieuwe informatiezuilen

De gemeente Zwolle gaat 100 duizend euro uittrekken om een betere bewegwijzering aan te brengen.

Een goede voetgangersbewegwijzering leidt tot een betere doorstroming, houdt bezoekers langer in de stad en laat bezoekers meer beleven. De huidige voetgangersbewegwijzering voldoet nog niet aan dit criterium, zegt het stadsbestuur. Het komt het nog te vaak voor dat bezoekers moeite hebben hun bestemmingen te vinden. Daarnaast blijkt dat bezoekers slechts een beperkt deel van de binnenstad bezoeken. Het college stelt voor op korte termijn de routering te verbeteren door het uitbreiden van de voetgangersbewegwijzering. Dit kan door de bestaande (ANWB-)wegwijzers te actualiseren en aan te vullen met duidelijke plattegronden en informatiezuilen. Met de voorgestelde ingrepen moet de bezoeker worden verleid meer van de stad te ontdekken. De kosten zijn geraamd op € 100.000. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2016.

informatiezuilen_plattegrond

De situatie van dit moment.
De situatie van dit moment.